NÁVŠTEVA V DOMOVE PRE SENIOROV

NÁVŠTEVA V DOMOVE PRE SENIOROV

Návšteva Domova Jeseň života

Ku oslave dňa matiek si niektoré deti z ŠKD pripravili krátky program, ktorý prezentovali v domove pre seniorov na Hanulovej ulici. Hneď od začiatku sme sa stretli s vrelým privítaním. Seniori nám pripravili čaj, medovníčky a ako vďaku za vystúpenie sme dostali vlastnoručne vyrobené bábiky a medvedíkov. Celý program bol prijatý s nadšením. Úsmevy sa šírili po celej spoločenskej miestnosti. Dokonca sa na niektoré ľudové pesničky seniori zapájali do spevu, a počas tancov vytlieskávali rytmus.

Ďakujeme za srdečné prijatie a i za dobrú organizáciu.