Návšteva predškolákov

Návšteva predškolákov

Prváci pripravili otvorené hodiny v 1.A,B,C pre predškolákov. Dňa 12. a 14. apríla sa predškoláci z MŠ Galbavého a MŠ Švantnerova  zúčastnili  otvorenej hodiny - poprezerali si triedy, vyskúšali si sadnúť do školských lavíc, zapájali sa do vyučovacieho procesu. Prváci sa v tento deň stali ich učiteľmi. Všetkých zaujímalo, čo ich od septembra čaká... Už sa na každého z nich v školskom roku 2016/2017 tešíme.