Návšteva predškolákov v našej škole

Predškoláci zo susedných  MŠ Galbavého a MŠ Švantnerova Bratislava sa už chystajú do školy... a tak sa boli pozrieť, čo ich tu u nás od septembra čaká. Dňa 6. februára 2014 sa predškoláci z oboch materských škôl  zúčastnili na otvorenej hodine v prváckych triedach p. učiteľky Hasprovej a Panasiukovej.  Pani učiteľky si pre budúcich prváčikov pripravili pútavé ukážkové hodiny, z ktorých si odniesli množstvo zážitkov a na pamiatku pamätnú medailu.