NAŠI NOVÍ PRVÁCI

NAŠI NOVÍ PRVÁCI

 4.septembra sa opäť po dvojmesačnej prestávke otvorili brány našej školy. Najprv privítali našich nových žiačikov spolu s rodičmi, ktorým prvé stretnutie spríjemnili žiaci už 2.A triedy a predviedli, čo všetko sa ako prváci naučili pod vedením pani učiteliek. Prihovorila sa im aj pani riaditeľka a pán vicestarosta Ľuboš Krajčír a popriali im veľa šťastia a dobré pani učiteľky,aby sa vo svojej novej škole cítili dobre a veľa sa naučili. Potom bránami prešli aj ostatní žiaci a školský rok 2017/2018 bol zahájený!