NA VÝLETE V RAKÚSKU

NA VÝLETE V RAKÚSKU

9. júna 2017 absolvovali naši ôsmaci exkurziu do Rakúska. Najprv sa zastavili v priestore, kde sa spracovávala biomasa, ako jeden z alternatívnych zdrojov. Potom vyšli na vrch Braunsberg, kde mohli obdivovať široké okolie Malých Karpát: Hainburský hrad, Moravské pole, Devín , Bratislavský hrad i tok Dunaja, ako hraničnej rieky. Potom sa presunuli k veterným turbínam, kde sa dozvedeli, že na tomto poli ich je až tristopäťdesiat, majú výšku 100 – 260 metrov a svoju životnosť strácajú po 15 rokoch. Mohli nahliadnuť aj do strojovne jednej z nich, kde im vysvetlili fungovanie tohto veterného zariadenia. Nakoniec v Kittsee navštívili továreň na čokoládu Hauswirth, ktorej základy boli položené v r. 1949. Na záver došlo i na sladkú odmenu – ochutnávanie výrobkov v podnikovej predajni. Mnohí si kúpili čokoládové výrobky i pre svojich blízkych. Exkurzia sa  vydarila i vďaka krásnemu počasiu.