MODRÝ GOMBÍK

MODRÝ GOMBÍK

V dňoch 15. – 22. mája sa naša škola zapojila do 13. ročníka celoslovenskej zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje UNICEF. Tento rok sme zbierkovali  na pomoc deťom na Ukrajine. Tisíce detí prestalo chodiť do školy po tom, ako ich učebne boli zasiahnuté ťažkým delostrelectvom.

Na našu pomoc čaká jeden milión detí. Všetci, ktorí do zbierky prispeli, pomohli deťom, ktoré  za situáciu, v ktorej  sa ocitli nemôžu. Vyzbieralo sa 133,35 eura.

Ďakujeme : )