MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V okresnom kole MO sa naši žiaci umiestnili na výborných miestach.

Z troch deviatakov jeden získal plný počet bodov, ďalší dvaja boli úspešní riešitelia. Zo šiestich piatakov dvaja získali plný počet bodov, traja boli úspešní riešitelia. 

9. ročník

Tomáš Balogh        24 b

Valter Cingel          17 b

David Belobrad      16 b

5. ročník

Milan Gál                18 b

Daniel Dokupil        18 b

Zuzana Rybárová   16 b

Daniel Lička            16 b

Hana Kraslanová    11 b

 

 

SRDEČNE GRATULUJEME!