MINIPREHADZOVANÁ

MINIPREHADZOVANÁ

Prehadzovanú hrá  buď  6 hráčov alebo len 3 hráči. Podmienka je ,že v družstve musí byť vždy aj dievča. My sme odohrali turnaje s 3 hráčmi, preto ten názov miniprehadzovaná. Tieto varianty s rôznym počtom hráčov sú výbornou prípravou nielen na minivolejbal, ale aj pre iné športové hry. Deti sa učia rôznymi spôsobmi hádzať a chytať loptu, odhadovať dráhu letu lopty a vzájomne spolupracovať.

Za účasti 16 tímov sa v utorok 6. júna uskutočnil na základnej škole v Studienke finálový turnaj Bratislavskej a Trnavskej oblasti v prehadzovanej trojíc. V súťaži štartovali žiaci základných škôl od 1. do 4. ročníka.

Účasť na tomto turnaji predchádzalo víťazstvo našich žiakov v okresnom kole   v prehadzovanej. Na finálový turnaj  v Studienke sa  žiaci aktívne  pripravovali  , po vyučovaní  trénovali prihrávky, podanie a najmä aktívnu hru a spoluprácu.

Pochvala patrí nielen našim žiakom za snahu a bojovnosť, ale aj usporiadateľovi ZŠ V Studienke, pretože turnaj bol veľmi dobre zorganizovaný, zabezpečený občerstvením pre súťažiacich žiakov. Podporu získal od  Slov. volejbal.federácie a televízie JOJ.

Zo  Studienky sme si priniesli  14.miesto , no okrem toho aj veľa nových skúseností pri hre  ako aj novú loptu MIKASA.