Mikuláš v škole

Tradície adventného obdobia nám pripomenula veselá skupina čertov, sobov a anjelov s Mikulášom, ktorá priniesla žiakom do tried sladkosti a dobrú náladu.