Mesiac úcty k starším

Mesiac úcty k starším

Z príležitosti Mesiaca úcty k starším si prvostupniari v rámci ŠKD pripravili kytičku ľudových piesní a tancov a tak potešili v Klube dôchodcov našich milých seniorov.