Medzinárodný deň školských knižníc, literárne pásmo

Medzinárodný deň školských knižníc, literárne pásmo

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (JASL) a pripomína sa od roku 1999. Aj naša školská knižnica sa  každoročne posledný pondelok v októbri zapája do tejto  aktivity pod názvom „Aby naša knižnica nezoslala smutná“. 
26. 10. 2015 si ôsmaci pripravili pre svojich mladších spolužiakov literárne pásmo k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré im predstavili  v školskej knižnici v tento deň niekoľkokrát.