Medzinárodná spolupráca s deťmi v Kovačici

Medzinárodná spolupráca s deťmi v Kovačici

Slováci žijúci v Srbskej Kovačici tradične organizujú posledný augustový týždeň Detský festival, ktorého názov je Detská svadba.  Deti z tamojších slovenských škôl sa ho aktívne zúčastňujú. Vystupujú v programe, ktorý reflektuje ich vlastné kultúrne tradície, ktoré existovali v ich pôvodnom regióne v rámci Európy prostredníctvom prezentácie zvyklostí, odievania a obradov na tradičnej slovenskej svadbe. Tu žijúci Slováci sa aj týmto spôsobom snažia upevniť svoju kultúrnu identitu.

V tomto školskom roku aj naši žiaci prostredníctvom svojich vlastných výtvarných prác podporili túto akciu našich krajanov. Na hodinách výtvarnej výchovy sa dlhodobo venovali téme slovenských tradícií a vytvorili prekrásne práce, ktorými nadväzujeme spoluprácu s našimi krajanmi v Srbsku. Zároveň tým napĺňame  prierezovú tému multikultúrna výchova, žiaci si rozvíjajú schopnosť sebavyjadrenia, pomocou výtvarného umenia sa zaoberajú  slovenským kultúrnym dedičstvom,  hlbšie a systematickejšie poznávajú vlastnú kultúru pričom sa učia precíznejšie vnímať iné kultúry.

V Kovačici sa nachádza známa galéria insitného umenia BABKA, ktorá organizuje pri tejto udalosti výstavu, ktorú otvára veľvyslanec SR v Srbsku. A práve na tejto výstave budú vystavené aj najlepšie z prác našich detí.

 

 

Z.P.