Matematický Klokan

Matematický Klokan

V pondelok 24. marca sa 143 detí našej školy pridalo k riešiteľom medzinárodnej súťaže Matematický klokan. V tento deň si viac ako 6,5 milióna detí sveta  so záujmom o matematiku sadlo k podobným úlohám z matematiky a precvičili si svoje logické a kombinačné schopnosti. Matematický klokan je najväščou súťažou na svete s nomináciou na zápis do Guinessovej knihy rekordov a naši žiaci boli jej súčasťou.