Matematický Klokan 2013

Matematický Klokan 2013

25. marca sa aj žiaci naša školy zapojili do najväčšej súťaže na svete - Matematického klokana. 170 žiakov školy riešilo so zaujatím matematické úlohy spolu so svojimi rovesníkmi z celého sveta.