Matematická súťaž Klokan

Matematická súťaž Klokan

 

154 žiakov našej školy sa v pondelok 21. marca 2011 pridalo k svojim rovesníkom z celého sveta pri riešení matematických úloh. Tento rok bol rovnaký záujem zo strany žiakov primárneho ako aj sekundárneho vzdelávania. O pár týždňov si všetci budú môcť pozrieť svoje výsledky na stránke www.matematickyklokan.sk všetci zúčasnení. Veríme, že budú so svojimi výkonmi spokojní!