Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

5. apríla sa uskutočnili okresné kolo Matematickej olympiády v kategóriách K6-K9, 65.ročník. Okresného kola Matematickej olympiády sa v tomto školskom roku zúčastnilo 10 žiakov našej školy, všetci boli boli v riešení úloh úspešní.

Blahoželáme k 2. miestu Márii Ostertágovej - kategória Z5, k 3. miestu Zuzane Ungvarskej v kategórii Z6, k 3. miestu Martinov Žáčikovi v kategórii Z7, 3. miestu Valterovi Cingelovi v kategórii Z8. Všetkým úspešným riešiteľom za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.