Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

V tomto roku sme si pripomenuli 60. výročie Matematickej olympiády a tak nás o to viac teší, že žiak našej školy Daniel Michalík získal 1. miesto v okresnom kole. Za vzornú reprezentáciu školy ďakujem a držíme palce v ďalšom matematickom súťažení.