Martin na bielom koni

Martin na bielom koni

Pri príležitosti príchodu "Martina na bielom koni" sme zorganizovali 11.11.2016 v ŠKD didaktické hry. Hravou formou si žiaci precvičili nové učivo alebo upevňovali a precvičovali staršie učivo. V rámci oddelení sa žiaci striedali tak, aby sa zahrali čo najviac didaktických hier. Hry boli zamerané na precvičovanie čitateľskej gramotnosti, matematiky, športu a záujmovej činnosti.

Fotogaléria: Martin na bielom koni