LITERÁRNA EXKURZIA V MODRE

LITERÁRNA EXKURZIA V MODRE

Dňa 28. 9. 2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie v Modre: ,,Po stopách Ľudovíta Štúra a štúrovcov." Navštívili Múzeum, pamätnú izbu, cintorín aj miesto, kde Ľ. Štúr utrpel smrteľné zranenie. Touto aktivitou si žiaci prehĺbili vedomosti o tejto významnej generácii nášho národa.