Lienkonemocnica

Lienkonemocnica

Naša trieda 2.C sa na jeden školský deň premenila  na LIENKONEMOCNICU. Deti  sa učili a aj súťažili v skupinkách na pripravených stanovištiach. Učili sa správne telefonicky  ohlásiť nehodu, ošetrovať rôzne zranenia a hlavne  sa učili  podávať prvú pomoc pri rôznych úrazoch.

Vedomosti z prírodovedy a  z vlastivedy si tak deti precvičili  v skupinkách hravou,netradičnou formou. Za preukázané vedomosti a zručnosti získavala každá skupinka do svojho zdravotného preukazu  hodnotiace pečiatky.

Bolo to veľmi zaujímavé ale aj veľmi poučné vyučovanie. Na záver sme si pekne zhodnotili skupinky malých zdravotníkov, ktorým sa tento zážitkový deň veľmi páčil. Odmenou im boli popri zdravom zelenom  jabĺčku aj získané cenné vedomosti a zručnosti potrebné do života.