Lesy okolo nás - celoslovenská súťaž Dalkia

Lesy okolo nás - celoslovenská súťaž Dalkia

V školskom roku 2013/2014 spoločnosť Dalkia opäť pripravila pre žiakov ZŠ na celom Slovensku už 9. ročník podujatia, zameraného na ochranu životného prostredia. V tomto roku sme vyrábali projekty pod názvom Lesy okolo nás“.  V lokálnom kole Bratislava bolo dňa 10.4.2014 vyhodnotenie prác detí, kde ZŠ Sokolíkova ul. 2 Bratislava - Dúbravka s triedou 4.A obsadila 2. miesto.

Dalkia  ako cenu venovala 1.- 3. miestu filmové predstavenie CHROBÁČIKY v kine Mladosť. Zároveň víťazné práce postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Poprade.