Krúžok Malá kuchárka

Aj varením v kuchárskom krúžku sa dá spestriť popoludňajší pobyt v škole. V pondelok a utorok je kuchynka v čase od 14.-16.hod. plná nielen práce s varením, umývaním riadu, diskutovaním, dohadovaním, ale aj plná vôní a radosti z podarenej kuchárskej práce .No a samozrejme platí, že čo si navaríme, to si zjeme :-)