Kronika školy

Kronika školy

 

KRONIKA - šk. rok 2009/2010

 

 

14.apríla 2010 sa uskutočnila exkurzia - náučná vychádzka za historickými pamiatkami Dúbravky, určená pedagógom so záujmom o regionálnu výchovu. Foto1, 2, 3


8.apríla 2010 sa už  tradične v priestoroch školskej knižnice konala súťaž v prednese rozprávky  Rozprávkové vretienko.    Viac na...


 

 

Dňa 22.marca 2010 poobede sme privítali v našej škole vzácnu návštevu! Spisovateľku Annu Varadinovú a aj  ilustrátorku jej knižky Janku Dallosovú. Viac na...

 

Deň narcisov.
16. apríla 2010 sa už tradične pripojíme k zbierke Ligy proti rakovine. V priestoroch školy budú dobrovoľníci prispievateľov obdarovávať  vlastnoručne vyrobenými symbolickými kvietkami

 

 

 

22.marca 2010 sa 96 žiakov našej školy pridalo k riešiteľom 17. ročníka najväčšej matematickej súťaže na svete KLOKAN. Súťaž s viac ako 5,5 milióna riešiteľov zo 46 krajín sveta ašpiruje na zápis do Guinnessovej knihy rekordov.
Foto1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.


 

Od 22. marca až do konca júna 2010 sa žiaci školy pripájajú do prebiehajúcej kampane EÚ Európska jar - SpringDay. Aktivity vyvrcholia 9. mája - na Deň Európy.


 
 

Hviezdoslavov Kubín. 18. marca 2010 súťažili v prednese poézie aj žiaci prvého stupňa. A mnohým sa darilo ...  Foto1, 2, 3, 4, 5. 6,


V marci 2010 v popoludňajších hodinách prebehli v malej spoločenskej miestnosti školy stretnutia učiteľov, zapojených do aktivít projektu "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti ZŠ". Zúčasnení učitelia zhodnotili priebeh projektu a naplánovali ďalšiu činnosť jednotlivých aktivít.

 24. februára 2010 sa uskutočnil metodický deň, zameraný na využitie portálu Planéta vedomostí vo vyučovaní prírodovedných predmetov. Viac na...


 

 

V stredu 24. februára 2010 v popoludňajších hodinách žiaci prvého stupňa karnevalom ukončili obdobie fašiangov. Aj Dúbravská televízia bola pri tom ...


22. februára 2010 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili finále literárnej súťaže "Môj zážitok z bábkového divadla". Viac na...


  

 

Na našej škole dokážu variť aj chlapci ... projektové vyučovanie deviatakov vyvrcholilo v školskej kuchynke, kde chlapci navarili chutné jedlá - palacinky, špagety, vysmážaný syr. Ich kuchárske umenie v decembri 2009 naplnilo cieľ  Knihy receptov, vytvorenej v projekte ESF "Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti ZŠ" ...
 foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2009. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách ...  Viac na ...

 


 

 

4.12.2009 si nenechali ujsť deviataci svoj deň. Prečo? Pretože si zorganizovali mikulášsku družinu, ktorá počas prvých dvoch hodín rozniesla sladkosti svojim mladším spolužiakom. Posúďte sami: Foto

 

V popoludňajších hodinách sa na škole konala Mikulášska burza, na ktorej bolo už tradične veľa kupujúcich aj predávajúcich... Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Dňa 28.10.2009 sa 8.B zúčastnila Tvorivých dielní v Úľuve na Obchodnej ulici ako súčasť projektu Farebná škola.  
Foto 1,2, 3, 4, 5, 6, 7
Žiaci 5.ročníka navštívili tvorivé dielne 4.12 (5.A) 9.12 (5.C) a 11.12.2009 (5.B).
Foto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


 
 

Dňa 25. septembra 2009 sme oslávili v našej škole Medzinárodný deň jazykov. Druhý a tretí ročník  si urobili krásnu a veselú hodinu Nemčiny na školskom dvore. Hravou formou prostredníctvom básní, piesní a hier si deti zopakovali svoje jazykové vedomosti. Ako sa zabávali si môžete pozrieť v nasledujúcej prezentácii  Deň jazykov

 


 

  2. septembra 2009 zahájil riaditeľ školy nový školský rok 2009/2010.  slávnostné privítanie prvákov prišiel pozdraviť aj p. starosta m.č. Bratislava - Dúbravka Ing. J. Sandtner a ved. odboru školstva PaedDr M. Žáčková. Rodičia prvákov a naši prváci mali možnosť vidieť krátky program, ktorí im pripravili žiaci 1. stupňa.  Foto 1, 2, 3, 4, 5