KRAJSKÉ KOLO V ORIENTAČNOM BEHU

KRAJSKÉ KOLO V ORIENTAČNOM BEHU
Dňa 24.mája sme sa zúčastnili na krajskom kole orientačného behu žiakov a žiačok ZŠ v Rusovciach. Dievčatá reprezentovala Pecsuková Katka a Dzurová Natália, chlapcov Jakub Irša a Daniel Dokupil. Síce sme sa neumiestnili, ale aj tak ďakujeme menovaným za reprezentáciu školy v tomto, pre nás ešte novom športe.