Kirigami - čarovanie s nožnicami a papierom

Kirigami - čarovanie s nožnicami a papierom

Autor knihy "Kirigami - pozdravy" Karol Krčmár žiakom 4.odd. ŠKD predstavil originálnu techniku vystrihovania z papiera a ukázal im, ako sa len pomocou nožníc, šikovných rúk a fantázie dajú vytvoriť originálne výtvory.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Fotogaléria: Kirigami - čarovanie s nožnicami a papierom