Kinderiáda

Kinderiáda

Dňa 10.10. sa uskutočnila atletická súťaž - KINDERIÁDA. Je určená žiakom 2. až 5. ročníka ZŠ. Vďaka Slovenskému atletickému zväzu a spoločnosti Ferrero si mohli deti zmerať sily v behu na 60m, v skoku z miesta, v skoku do diaľky, v hode plnou loptou a v štafete so žiakmi z 30 škôl Bratislavského kraja.

   

Žiaci : Lea Zimanová (2.C), Lukáš Korenačka (2.A), Katarína Pecsuková (3.B), Nikolas Stachovič (3.A), Martina marušinová (4.B), Adam Kulina (4.B), Michaela Nechojdomová(5.A), Jaroslav Šišolák (5.B) reprezentovali našu školu veľmi dobre. Vďaka nim sme získali niekoľko krásnych umiestnení: dve 2.miesta, jedno 3.miesto a celkovo sme sa ako škola umiestnili na 5.mieste. Všetci zúčastnení športovci dostali sladké odmeny a víťazi boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Ďakujeme našim žiakom za skvelú reprezentáciu !