KIN-BALL - LOPTA V POHYBE

KIN-BALL - LOPTA V POHYBE

Kin-ball je nová športová kolektívna hra na Slovensku. V apríli roku 2014 vznikla na Slovensku Slovenská kin-ballová federácia, ktorá podporuje šírenie, propagáciu a rozvoj tejto hry.

 Kin-ball sa hrá s veľkou 122 cm loptou a začal sa používať ako terapia pre deti, ktoré majú problémy so sebapresadzovaním sa v kolektíve. Prvé kin-ballové mužstvá v Kanade začali vznikať v liečebných centrách, ktoré sa zaoberajú alergiami, bolesťami hlavy, obezitou, závislosťami.

Po úspechu tejto hry na terapeutické účely začal kin-ball postupne prenikať do školskej výučby, pretože zároveň táto loptová hra predstavuje ideálny program pre hodiny telesnej výchovy.  Jej pohybový obsah tvorí rad gymnastických a tiež atletických cvičebných prvkov.  Nezáleží na telesnej stavbe hráča, či je malý, veľký, obézny  alebo chudý. V tíme sa uplatnia hráči, ktorí by mohli hrať basketbal, ale rovnako tak aj hráči nízkej postavy. Kin-ball je predovšetkým založený na princípe fair-play.

Aj naši žiaci v ZŠ Sokolíkova sa s veľkou loptou učia rôzne hry, prihrávať loptu, odbíjať ju, spoločne loptu chytať a samozrejme hrať kin-ball. Ale predovšetkým vedie  táto hra chlapcov  a dievčatá k spolupráci. A to je v kin-balle to podstatné.