Jesenné výtvory.

Aj tento rok naše chodby ožili práve vďaka žiakom, ktorí sa s pomocou rodičov zapojili do krásnej akcie tvorby jesennej výzdoby. Deti, a nie len tie, si výrobky obzerali a naberali inšpiráciu. Veru bolo ťažké vybrať niektoré na ocenenie. Všetci účastníci prejavili vysokú tvorivosť, ktorá nás teší.
Veľká vďaka za spoluprácu.