Jesenné inšpirácie

Výstava jesenných nápadov na našich chodbách.

V októbrovom týždni sme sa s deťmi tešili krásnej výstave výtvorov z jesenných plodov. Niektoré nápady - aj Vás rodičov -  boli obdivuhodné, prekrásne, milé,... Naša porota – vedenie školy – vybrala najkrajšie práce, hoci výber bol veľmi ťažký.

Za snahu a zapájanie sa do života v škole aj takouto formou Vám všetkým ďakujeme!