HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I.

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Aj tento rok sme mali ako porota v 1.kategórii krásny umelecký zážitok z mnohých detských prednesov a samozrejme aj neľahkú úlohu- vybrať tých naj recitátorov.

Prezentácia o P.O.Hviezdoslavovi priblížila našim deťom život tohto významného spisovateľa, získali informáciu, prečo sa súťaž v prednese poézie a prózy volá Hviezdoslavov Kubín. Následne sme mali možnosť počúvať prednesy s troškou trémy, neistoty ale aj  vystupovanie s istotou, výrazom a umeleckým prežitím.

V hodnotení nám pomáhali všetci účinkujúci žiaci, ktorí boli mimoriadne sústredení a vnímaví. Podľa svojho názoru mali možnosť dať svoj hlas  najlepšiemu prednesu poézie a prednesu prózy. A my sme po dlhšej diskusii vybrali a ocenili týchto žiakov:

         Poézia:                                                      Próza:

1.miesto: N.Šedovičová                 1.miesto: L.Palčová

2.miesto: L.Kubincová                   2.miesto: T.Manczal , H.Végh

3.miesto: L.Jánošová                    3.miesto: N.Cibáková ,M.Ungvarská

 

Cena DETSKEJ POROTY:

Poézia: N.Šedovičová

Próza: M.Ungvarská

Všetkým zúčastneným žiakom smerovalo naše poďakovanie a povzbudenie, víťazi si odniesli krásne knihy. A my- porota sa už tešíme na ten ďalší ročník.