HVIEZDOSLAVOV KUBÍN II.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN II.

Dňa 10.03.2017 na Základnej škole, Sokolíkova 2, prebiehalo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa na nej 37 súťažiacich v poézii a próze II. a III. kategórii. Za podpory spolužiakov – „divákov“ súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére.

Výsledky súťaže:

 

II. kategória – POÉZIA

1.     miesto: Daniel Kuruc  6.B

2.     miesto: Daniel Dokupil  5.B

3.     miesto: Ema Šaray  5.B

 

II. kategória – PRÓZA

1.     miesto: Šárka Nováková       7.A

2.     miesto: Ella Maturkaničová  5.C

3.     miesto: Daniela Nagyová      5.B

  Roman Herbrik        5.C

 

III. kategória – POÉZIA

1.     miesto: David Hupka   8.A

2.     miesto: Nikol Štaffenová  8.B

 

III. kategória – PRÓZA

1.     miesto: Kristína Kordiaková   8.A

2.     miesto: Jakub Mazán  8.A

3.     miesto: Ema Malcherová  8.B

 

 

                                                                  Víťazom srdečne blahoželáme!