Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo súťaže v recitovaní poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa na našej škole uskutočnilo 12. a 19. marca 2015. Súťaže sa zúčastnilo 71 žiakov z 1. – 9. ročníkov. Porota z radov žiakov a pedagógov vystúpenia zhodnotila a vybrala reprezentantov do okresného kola v Dome kultúry Dúbravka.

  

Víťazi školského kola 

I. kategória              1. – 3. ročník

POÉZIA

1. miesto      Lucia JÁNOŠOVÁ, 2.B

2. miesto      Katarína OSTERTÁGOVÁ, 2.C

3. miesto      Dominika BIROŠOVÁ, 3.C

 

PRÓZA

1. miesto      Martin ANTOLIK, 2.C

2. miesto      Diana TOMAŠEKOVÁ, 3.A

3. miesto      Veronika DUCHAJOVÁ, 3.D      

 

CENA PUBLIKA:

Nicole GULOVÁ, 2.A

 

II. kategória             4. – 6. ročník

POÉZIA

1. miesto      Milan BAĎO, 5.A

2. miesto      Šimon KOŽKA, 5.C

3. miesto      Simona HASPROVÁ,5.A

 

PRÓZA

1. miesto      Adam POTFAJ, 4.B           

2. miesto      Ivana VARSÁNYIOVÁ, 4.A

3. miesto      Sabina CVEČKOVÁ, 5.A  

 

CENA POROTY:

Lea Zimanová, 4.C  (poézia)

 

III. kategória            7. – 9. ročník

POÉZIA

1. miesto Kristína HOUDEKOVÁ, 8.A

2. miesto Alenka UČŇOVÁ, 9.A

3. miesto Martin LUKÁČ, 7.A

 

PRÓZA

1. miesto      Lukáš KAPIAŠ, 7.A