Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

V dňoch 29.2.2012 a 1.3.2012 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Vystúpenia žiakov boli na vysokej úrovni, mnohí ukázali svoj talent a vzťah k umeleckému prednesu. Pri hodnotení bola pedagógom nápomocná žiacka porota.
Všetkým úspešným účastníkom srdečne blahoželáme!

     

 

29.2.2012 sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov 2. – 4. ročníkov.  Umiestnenie:

            I. kategória 2. – 4. ročník POÉZIA:  1.m. –  Katka Krištofová, 2.A;

                                                                             2.m. – Katka Králová, 2.C;

                                                                             3.m – Magdaléna Šmotláková, 4.B

            I. kategória 2. – 4. ročník PRÓZA:   1.m. –  Šárka Nováková, 2.C;

                                                                             2.m. – Davod Hupka, 3.C;

                                                                             3.m – Nina Šedovičová, 4.B

           

1.3.2012 sa súťaže zúčastnilo 29 žiakov 5. – 8. ročníkov.  Umiestnenie:

            II. kategória 5. – 7. ročník POÉZIA:   1.m. - Simonka Horňáková, 7.C;

                                                                2.m. – Jozef Heteš, 6.A;

                                                                3.m. – Laura Lisá, 5.C

            II. kategória 5. – 7. ročník PRÓZA:    1.m. – Magdaléna Hrabošová, 6.B;

                                                                 2.m. – Barbora Cibáková, 5.D;

                                                                 3.m. – Ivana Horváthová, 5.C

 

III. kategória 8. – 9. ročník:               1.m. – Matúš Kočalka, 8.B;
                                                                2.m. – Gabriela Reháková, 8.A;

                                                                3.m. – Lucia Srnová, 8.A

 

Prví postupujú do okresného kola, ktoré bude 6.3., 7.3. a 13.3. 2012 v DK Dúbravka.