HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I.

Hviezdoslavov Kubín – 64.ročník prednesu prózy a poézie – 1.kategória

Deti elegantne oblečené,

svoj text dobre naučené,

trojčlennej porote znova ukázali,

že sa na súťaž riadne pripravili.

A takto sa niektorí umiestnili:

Poézia:                                                               Próza :

            1.miesto: E.Fusko                                          1.miesto: H.Végh 

           2.miesto: E.Lehotská                                     2.miesto: T.Spišáková

          3.miesto: Z.Balážová                                     3.miesto: T.Ondrušová

Umiestnení žiaci krásne knihy vyhrali,

ostatní  súťažiaci  sladkosť dostali.

Pre všetkých bolo milé prekvapenie,

že druháčka Laura už ovláda „pirátske“ básnenie!

Nakoniec sa nám  znova potvrdilo,

že básnicko-prozaické dopoludnie sa krásne podarilo.