Hviezdoslavov Kubín 2011

Hviezdoslavov Kubín 2011

Školské kolo súťaže v recitácii poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa na našej škole uskutočnilo
2. a 3. marca 2011. Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa pre kategóriu 2.-4.ročník uskutoční 9. marca 2011, pre 5.-7. ročník 10. marca 2011 a pre 8.-9. ročník 17.3.2011 vždy o 8,00 h. v Dome kultúry v Dúbravke.


VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA – II. kategória

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

2. marca 2011

 


PRÓZA:

1. miesto Eva Polgáryová, 6.B

2. miesto Magdaléna Hrabošová, 5.B

3. miesto Marcela Hykšová, 6.


POÉZIA:

1. miesto Matúš Kočalka, 7.B

2. miesto Lucia Srnová 7.A

3. miesto Sára Azimi, 6.C

 

CENA DETSKEJ POROTY:

Gabriela Reháková, 7.A