Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 18.3. 2013 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže umeleckej poézie a prózy v kategórii I. Hviezdoslavov Kubín. Vystúpenia žiakov 26 žiakov 2.- 4.ročníka boli zaujímavé a na veľmi dobrej úrovni. Prednes hodnotila 5 členná porota - medzi nimi aj žiaci z druhého stupňa, ktorí zvíťazili vo svojej kategórii Hviezdoslavovho Kubína.

Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme!

Umiestnenie:

Kategória Poézia: 

1.miesto: Natália Gulová z  2. A

2.miesto: Adam Kulina zo 4.B

3.miesto: Veronika Šmotláková z 2.C, Nikoleta Štaffenová zo 4.A

 

Kategória Próza:

1.miesto: Adam Potfaj z 2.B

2.miesto: Ivana Varsányiová z 2.A

3.miesto : Samuel Luby zo 4.D

 

II. kategória                                          III. kategória

5. – 7. ročník                                         8. – 9. ročník

 

POÉZIA                                                                                                           

1. miesto  Jaroslav ŠIŠOLÁK, 5B;         Eva Polgáryová, 8B                                                                      

2. miesto   Gabriela Boďová, 7B;           Sára Azimi, 8C;  Kristína Petrová, 8C

3. miesto Ivana Kobesová, 5B                Gabriela Reháková, 9A

                                   

 

PRÓZA                                                                                                              

1. miesto   Tamara Garasová, 5C    Gregor Pavel Gejdoš, 8B

2. miesto   Magdaléna Hrabošová, 7B             

3. miesto    Barbora Cibáková, 6B