„Hviezdny deň“ v Poluse

„Hviezdny deň“ v Poluse

    29. októbra 2013 sa 2.C trieda zúčastnila „Hviezdneho dňa“ v Polus City Centre, ktorý pre deti pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR. Žiaci, ktorí sa zapojili do ich vedomostného kvízu boli pozvaní do Polusu do prenosného planetária, čo bola tá najväčšia odmena akú mohli dostať. Po prehliadke v planetáriu sa deti zapojili do súťaží o vecné ceny a odpovedali moderátorovi na jeho otázky a iní žiaci si dali pomaľovať tvár. Vďaka tomu, že sa nebáli zapojiť do kvízu, získali aj šek na nákup učebných pomôcok pre svoju triedu. Bolo to pre nich veľmi pekne strávené dopoludnie plné nových poznatkov a dobrej nálady.

    Viac na stránke: https://www.mpsr.sk/download.php?fID=7668