Hľadáme možnosti zlepšenia čitateľskej gramotnosti

Hľadáme možnosti zlepšenia čitateľskej gramotnosti

Zlepšiť čitateľskú gramotnosť našich žiakov nám pomáhajú aj netradičné aktivity. Dňa 13.10. 2015 navštívili naši druháci Dúbravskú knižnicu, kde ich čakala beseda so spisovateľkou Silviou Havelkovou. Predstavila nám svoju tvorbu a zaujímavým spôsobom priblížila deťom, koľko veľa ľudí sa podieľa na tvorbe knižiek, ktoré sa nám dostanú do rúk. Interaktívne čítanie bolo o chrobáčikoch z knižky Rozprávky z trávy od autorky.

V stredu 14.10.2015  úspešne ukončilo 6 učiteľov našej školy vzdelávanie Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ. Školenie v priestoroch školy prebiehalo pod záštitou  P-MCMB a malo za cieľ pripraviť učiteľov na zaraďovanie prvkov aktívneho čítania do predmetov.