GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

46. ročník Geografickej olympiády

Dňa 7. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Celkom sa zúčastnilo 22 žiakov 5. až 9. ročníka.

Najlepší v kategórii E (8. a 9. roč.): 

Kerešová Vanessa  (1. miesto)

Marián Plaštiak (2.miesto)

Tamara Valová (3. miesto)

Najlepší v kategórii F (6. a 7. roč.): 

Kubinec Adam (1. miesto)

Kemény Martin (2. miesto)

Najlepší v kategórii F (5. roč.):        

Adela Reľovská (1 miesto)

David Svozil (2. miesto)

Alexandra Klčová (3 miesto)

 

Títo žiaci reprezentovali školu v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 6.2.2018. Aj v tomto kole dosiahli pekné výsledky.

Kategória E - 8.-9. roč.:  

1.miesto: Plaštiak Marián 

3. miesto : Kerešová Vanesa

10.miesto: Valová Tamara

Kategória G – 5. roč.: 

3. miesto:  Svozil David

6. miesto: Reľovská Adela

Plaštiak a Kerešová postúpili do krajského kola.


Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole GO.