Geografická olympiáda

Geografická olympiáda

V tohtoročnom obvodnom kole geografickej olympiády sa zúčastnilo 91 žiakov zo 14. škôl obvodu Bratislava 4. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov.
V kategórii G získala Tereza Fillová 2. miesto, ku ktorému jej srdečne blahoželáme, ako aj úspešným riešiteľkám Kristíne Hollej a Richardovi Horskému.
V kategórii F bola najúspešnejšou Vanessa Keresová a v kategórii E Alan Horváth a Kapiaš Lukáš.
Všetkým za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme!