Geografická olympiáda

Dňa 5. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo 43. ročníka Geografickej olympiády.  Súťažilo sa v troch kategóriách - 5. ročník,  6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník. Zúčastnilo sa 29 žiakov, z toho 16 bolo úspešných riešiteľov, čo znamená, že dosiahli úspešnosť bola aspoň 55%.  Traja najúspešnejší z každej kategórie budú školu reprezentovať v okresnom kole.

Vedenie školy a PK ďakujú všetkým za účasť. Blahoželajú úspešným riešiteľom a tým, ktorí budú školu reprezentovať v obvodnom kole želáme veľa síl a energie v ďalšej príprave.