Geografia netradične

Geografia netradične

„Všetci žijeme pod jedným nebom“ bolo ústredné motto práce na hodinách geografie v 7. ročníku. Na záver tematického celku , Ázia“, si skupiny žiakov - 7.A a 7.B - vzájomne predstavili Čínu a Japonsko.

 Zoznámili sa  kultúrou  a životom národov Ďalekého východu podrobnejšie. Ukážky  tieňového divadla, rozprávanie o živote samurajo , jedle, .... zatraktívnili ochutnávkou sushi či čaju. Zaujali aj ukážky starých bojových umení, Čínsky múr, Terakotová armáda, no proste každá téma, ktorú si jednotlivci pripravili pre svojich spolužiakov.