FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Vzdelávať deti o hodnote peňazí, o tom, čo si za ne človek môže a nemôže kúpiť, akú podobu môžu peniaze mať, je dobré začať čo najskôr.

Náš plán finančnej gramotnosti v ZŠ Sokolíkova podporilo darom 200 €  Spoločenstvo poznania o. z., ktoré už 4 roky spúšťa projekt Vedomosťami proti kríze. V rámci tohto  projektu sme ako škola získali nielen finančný dar na nákup pracovných listov  pre žiakov, ale aj kvalitné prednášky z oblasti prírodných vied pre žiakov primár. vzdelávania a z oblasti práva pre žiakov 8.ročníka.