Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

V stredu 15.02.2017 bolo celý deň v škole veselo. Žiaci prvého stupňa prišli ráno do školy vo fašiangových maskách, v ktorých sa aj učili. Fašiangový karneval v ŠKD sa začal poobede o 14,00 hod., o vynikajúcu náladu sa postaral šašo Pepele. Deti súťažili, tancovali a zabávali sa bez oddychu. Na občerstvenie boli pripravené pravé fašiangové šišky s čajom. A ktorá maska bola najkrajšia? Ako povedal šašo Pepele, zvíťazili všetky masky a najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské oči, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho spomínať.