EXKURZIA VO VW

EXKURZIA VO VW

Exkurzia do výroby.

Dňa 9.12.2016 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili exkurzie u najväčšieho európskeho výrobcu automobilov závod Koncernu Volkswagen v Bratislave. Navštívili tri výrobné haly:  lisovňu, karosáreň, agregátnu halu, kde boli oboznámení s históriou a konečnými produktmi, ktoré sa v závode vyrábajú.

Salíniová