EXKURZIA VO VOLKSWAGENE

EXKURZIA VO VOLKSWAGENE

20. októbra 2017 boli žiaci z  9.A a 9.B na exkurzii v továrni Volkswagen v Devínskej Novej Vsi. Prezreli si priestory haly, kde kompletizujú karosérie. Videli výrobný proces, mnoho robotov i pracovné podmienky. Možno niektorí z nich začnú uvažovať, že sa v budúcnosti zamestnajú v tomto podniku. Na spiatočnej ceste si prezreli na Veľkej lúke pri Technickom skle jednu z dúbravských historických pamiatok – Villu Rustiku, pozostatky vidieckeho domu s kúpeľmi z obdobia Rímskej ríše.