Exkurzia Uhrovec – rodný dom Ľ. Štúra

Exkurzia Uhrovec – rodný dom Ľ. Štúra

30. apríla 2015 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Uhrovca a Beckova.

Cieľom exkurzie, organizovanej oddelením Matice slovenskej v Dúbravke, bolo pripomenúť si dve významné osobnosti slovenských dejín:

  • Ľudovíta Štúra ( * 29. október 1815 Uhrovec ) - vedúceho predstaviteľa a najvýraznejšiu osobnosť slovenského národného obrodenia, organizátora národnooslobodzovacieho hnutia, politika a ideológa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, básnika, publicistu a redaktora a
  • ThDr. Jozefa Miloslava Hurbana ( * 19.03.1817 Beckov ), ktorý patril k autorom Žiadostí slovenského národa, bol predseda SNR, prozaik, básnik, redaktor, vydavateľ, historik, politik,  organizátor slovenského buržoázneho hnutia, programátor a osvetový pracovník.

   

 

Exkurzia sa konala pri príležitosti 200-tého výročia narodenia Ľ. Štúra. Navštívili sme jeho rodný dom, dozvedeli sme sa veľa zaujímavého a s poteším môžeme konštatovať, že naši žiaci svojimi vedomosťami robia dobré meno našej škole.