Exkurzia štvrtákov Nitra a Veľká Morava

Exkurzia štvrtákov Nitra a Veľká Morava

To, že sa dá história  sprostredkovať aj  hravou formou sme sa mohli presvedčiť so žiakmi 4.A a 4.C na exkurzii v Nitre. Informácie  o  najstaršom meste Slovenska, hlaholike, Veľkej Morave  získali deti nielen vďaka sprievodnému slovu, ale najmä formou doplňovania získaných  údajov do brožúrky. Výsledkom zbierania týchto informácii bolo poznanie, že cesta k „pokladu“ sa určite oplatila a zaujímavá cesta k novým vedomostiam tiež.