Exkurzia po pamätihodnostiach Dúbravky

Exkurzia po pamätihodnostiach Dúbravky

Poznaj históriu svojho mesta – aj tak by sa mohla nazývať exkurzia po pamätihodnostiach našej mestskej časti, ktorá sa uskutočnila dňa 16. júna pod záštitou MO Matice slovenskej v Dúbravke. Vybraní žiaci našej školy navštívili miesta, pomníky a pamätníky, ktoré sú úzko späté s históriou Dúbravky. V Dúbravskom múzeu si vypočuli veľmi zaujímavý výklad paleontológa o dobách, keď Dúbravka bola dnom mora, pozreli si nálezy skamenelín prehistorických živočíchov, v druhej časti múzea mohli vidieť ako sa Dúbravka a jej obyvatelia menili počas uplynulých desaťročí, navštívili oba kostoly, kde ich slovom sprevádzal p. farár , krátko sa zastavili pri budove niekdajšej školy , kde dnes sídli MÚ Dúbravka a iné ... Exkurziu ukončili návštevou kavern z 1. svetovej vojny, ktoré sú vybudované ako jedinečné diela fortifikačného opevnenia na masíve Dúbravskej Hlavice. Krásny deň sme zavŕšili krátkym oddychom a opekačkou. Deti vyjadrili želanie, zúčastniť sa podobnej exkurzie aj ďalší školský rok.