Exkurzia do Modry

Exkurzia do Modry

Súčasťou  vzdelávacieho procesu v 8. ročníku je aj exkurzia do Modry, ktorá je spätá s osobnosťou Ľudovíta Štúra,  s jeho  úmrtím.  Tento rok sme si pripomínali 160. výročie jeho tragického skonu. Žiaci si pozreli miesto, kde sa Štúr postrelil, zapálil sviečky na jeho hrobe a navštívili Múzeum Ľ.Štúra, kde sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o tomto národovcovi.